Skip to main content

Apie projektą

Projekto pradžia - 2019-10-01, pabaiga – 2020-09-30

Projekto tikslai:
 1. Susipažinti su inkliuziniais metodais, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais, metodų taikymu praktikoje
 2. Suprasti funkcionalumo sąvoką bei jo skatinimo paradigmą ir modelius;
 3. Analizuoti ir reflektuoti įvairius inkliuzinio mokymo modelius bei jų atitikimą ir pritaikymą prie gimnazijos mokymo planų;
 4. Keistis gerąja patirtimi su kitais mokytojais iš Ispanijos;
 5. Įgyti patyriminio mokymo įgūdžių lankant vietinę mokyklą, gerinti pedagogų kultūrinę patirtį ir užsienio kalbų žinias.
  Projektas vyks dviem etapais:
  • I-asis etapas: kalbos parengimo veikla - gimnazijos darbuotojai tobulinus anglų kalbos žinias (13 sav.) LCC tarptautiniame universitete.
  • II-asis etapas: 6 atrinkti gimnazijos darbuotojai dalyvaus 5 dienų trukmės kvalifikacinio tobulinimo kursuose “INKLIUZINIAI METODAI KLASĖJE” anglų kalba, Valencijoje, Ispanijoje.
  Apie ką šis projektas ir kodėl jį vykdome? 

  Vienas iš gimnazijos Europos plėtros plano strateginių tikslų yra sumažinti gimnazijoje patyčias ir ugdyti toleranciją kitokiems žmonėms. Kadangi sparčiai daugėja vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, o mūsų gimnazija turi tik vieną specialistą (gimnazijos psichologę) turinčių profesinių žinių šiuo aspektu, matome didžiulį poreikį padėti kitiems pedagogams ir kitiems gimnazijos darbuotojams, kaip elgtis, ugdyti ir integruoti mokinius su specialiaisiais poreikiais, tokiais kaip sutrikusio elgesio, autizmo spektro sutrikimu, dėmesio sutrikimu ir depresija.
  Inkliuzinis švietimas suprantamas kaip filosofija, kuri teigia, kad mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turi tokią pačią teisę ugdytis kaip ir kiti, ir gali mokytis bendroje mokykloje. 
  Kad taip įvyktų, mokykla turi atsižvelgti į mokinių, turinčių įvairių ugdymosi poreikių, įvairovę, tobulinti savo metodus ir juos pritaikyti spec. poreikius turintiems vaikams. 
  Europos mobilumo ir bendradarbiavimo srityje tikimės susipažinti su kertiniais visus mokinius įgalinančiais inkliuziniais metodais, ypač atkreipiant dėmesį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius.  Gimnazijai nepaprastai svarbu suteikti aukščiausio lygio išsilavinimą be išlygų visiems vaikams kurti patrauklias švietimo ir mokymo programas, atsižvelgiant į individualius kiekvieno vaiko poreikius ir lūkesčius.
  Tikimės, kad įgyvendinus projektą, sukursime modernesnę, labiau atsidavusią ir profesionalesnę aplinką organizacijos viduje, pagerinsime savo pedagogų pajėgumą ir profesionalumą dirbant Europos lygiu ir įgysime kompetencijų ir inovatyvių metodų dirbant su tiksline grupe. Modernėjant gimnazijai būtina pasisemti užsienio patirties, o tai gali padaryti tik motyvuoti pedagogai, kurie semiasi gerosios patirties iš kitų organizacijų, analizuoja ir reflektuoja įvairius pedagoginius modelius ir pritaiko juos savo mokyklų ugdymo planuose. Todėl pagrindinis tikslas yra įgyti taip trūkstamas kompetencijos ugdant vaikus su specialiaisiais poreikiais, kurių pastaruoju metu ženkliai daugėja. Gimnazijai, norint įgyvendinti tikslus ir Europos mobilumo bei bendradarbiavimo sritis, svarbu su šiuolaikine visuomene žengti koja kojon su organizacijų ir mokyklų patirtimi. Tai leis gimnazijai perimti inovatyvius metodus taikomus užsienyje o taip pat darbuotojai pagilins pagrindinius užsienio kalbos ir bendravimo kita kalba įgūdžius. Išvykos ir kursai kitoje Europos valstybėje atveria mokytojams, spec. darbuotojams ir kitiems gimnazijos darbuotojams platesnes perspektyvas tiek tolimesniam bendradarbiavimui tiek perimant patirtį dirbant su specialiaisiais poreikiais turinčiais vaikais, suprasti kultūrų skirtumus ir gilinti pedagogines žinias.

  Projekto veiklų planas:
  1. Pasirengimas projektui, projekto pristatymas gimnazijai ir bendruomenei
  2. ES platformų pristatymas tokių kaip ETwinning gimnazijos darbuotojams .
  3. Dalyvių atrankos organizavimas.
  4. Kursų dalyvių atranka.
  5. Anglų kalbos kursai.
  6. Kultūrinio pasirengimo veikla.
  7. Nuvykimas ir dalyvavimas kursuose „Inkliuziniai metodai klasėje“
  8. Kursų dalyvių įgytų žinių perdavimas ir įgytų kompetencijų pasidalinimas, projekto sklaida.
  9. Projekto rezultatų apibendrinimas ir ataskaitų rengimas.


  Comments

  Popular posts from this blog

  Pristatome savo projektą gimnazijai ir bendruomenei

  Spalis tikrai buvo darbingas! Mūsų darbo grupė pristatė projektą gimnazijos bendruomenei metodinės tarybos posėdyje. Skaidrių pagalba koordinatorė Jurgita Kadagienė ir anglų k. mokytoja Eglė Ruokė papasakojo apie projekto tikslus, prasmę, veiklas ir būsimą dalyvių atranką bei jos kriterijus. Kvietėme mokytojus būti kuo aktyvesniais ir nepraleisti puikios galimybės tobulinti savo pedagogines kompetencijas ir žinias, bei tobulinti anglų kalbos įgūdžius .  Taipogi kvietėme sekti mūsų projekto eigą ir naujienas šiame puslapyje.  Tame pačiame posėdyje mokytojai išgirdo ir apie ES platformas bei eTwinning. Sužinojo kaip galima šias platformas panaudoti mokymo procese ir profesiniame tobulėjime. Jas pristatė Viktorija Juodytė. (matoma nuotraukoje) Kadangi apie mūsų projektą būtina žinoti ne tik mokyklos bendruomenei, išsiuntėme el.laiškus ir miesto savivaldybei bei švietimo ministerijai, pristatydami projektą ir jo tikslus. Taipogi reikėjo kurti dalyvių atrankos anketą, sudaryt

  Projekto pabaiga

   Sunku patikėti, bet štai ir paskutinė projekto diena... Net neįtikėtina, kiek daug visko padaryta - projektas pristatytas gimnazijai, atlikta dalyvių atranka, anglų kalbos kursai, kultūrinio pasirengimo veikla, mobilumo veiklos, atvirų pamokų vedimas ir organizavimas, konferencijos organizavimas, projekto rezultatų sklaida, pozityvios nuotaikos žiūrint į ateitį ir taikant projekto metu įgytą patirtį ir tolimesnėje profesinėje veikloje. Dėkojame darbo grupei, dalyviams, mokyklos administracijai, kiekvienam mokytojui, kuris dalyvavo stebėdamas pamokas, konferencijoje, įdėmiai klausėsi patirčių iš mobilumo, noriai domėjosi dalyvių įgytomis žiniomis. Tik kartu su visa bendruomene galime kažką pakeisti ir tobulinti, o visi projekto dalyviai būtent to ir siekė ir sistemingai darė. Džiaugiamės projekto sėkme, įgyta patirtimi ir visomis įvykdytomis veiklomis! 

  Darbas per pandemiją nenutrūksta

   Deja, deja... Užklupus pandemijai projektą tenka atidėti neapibrėžtam laikui. Tačiau! Mūsų partneriai ESMOVIA mūsų nepamiršo ir suorganizavo net du nuotolinius seminarus, kuriuose mūsų dalyviai ugdė savo kūrybiškumą bei ieškojo būdų save motyvuoti. Projektas nesustoja, dalyviai toliau tobulinasi net ir iš namų!