Skip to main content

Konferencija "Inovatyvių metodų taikymas dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais"

Birželio 21 dieną projekto darbo grupė , psichologė Jurgita Kadagienė ir anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė bei gimnazijos pavaduotoja Raimonda Garšvaitė kartu su Klaipėdos rajono švietimo centru suorganizavo vakarų regiono konferenciją, skirtą pranešimams apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei gerosios patirties, įgytos šio Erasmus+ projekto metu, sklaidai. 


Erasmus+ KA101 projekto ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM" projekto vadovė ir gimnazijos psichologė Jurgita Kadagienė susirinkusiems klausytojams pristatė patį projektą ir jau įgyvendintas veiklas. Buvo pasidžiaugta jau įvykdytais darbais, gimnazijos bendruomenė supažindinta su projekto eiga ir paskutiniais darbais.


Mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė parengė pranešimą „Kaip padėti nerimastingiems mokiniams“, kurio metu pabrėžė mokymų metu Valensijoje įgytą patirtį, jog svarbu suprasti mokinį ir jam padėti tokiais būdais, kokie jam ir tinka, bei kurti tokią mokymo(si) aplinką, kad mokinys jaustųsi saugus ir priimtas, o tada ir jo akademiniai pasiekimai bus geresni.Dizaino mokytoja Žana Vilks savo pranešime plačiau papasakojo apie inkliuzinių metodų svarbą dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Tai dar kartą įrodė inkliuzinių metodų būtinumą ugdymo procese. 


Konferencija tęsėsi pranešimais, kurių metu Erasmus+ projekte dalyvavusios mokytojos dalinosi gerąja patirtimi, įgyta mobilumų metu. Geografijos mokytoja Dovilė Gaidelytė pristatė inkliuzinių metodų praktiką užsienio mokyklose, papasakodama įspūdžius apsilankius Valensijos mokyklose. Ji pabrėžė mokyklose akcentuojama savarankiškumą bei autonomiją, bet tuo pačiu ir puikiai sudaromas galimybes visiems mokiniams būti svarbia bendruomenės dalimi. 

Kūno kultūros mokytoja Loreta Gudaitienė ir etikos mokytoja Jadvyga Ogintienė pasidalino išmoktais kūno terapijos metodais inkliuziniame ugdyme, kuriuos konferencijos dalyviai galėjo išbandyti praktiškai. Jos paminėjo atsipalaidavimo svarbą ir mokiniams, ir mokytojams, kaip svarbu įsiklausyti į savo emocijas ir jas mokėti atpažinti, kas be galo svarbu dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
Pradinių klasių mokytoja Ina Viskontaitė pasidalino gerąja patirtimi vedant integruotas pamokas, pristatydama projekto dalyvių vestas atviras pamokas. Šios pamokos buvo puikus įrankis dalintis savo gerąja patirtimi su kolegomis, parodyti, ko mes išmokome viso projekto ir kursų Valensijoje metu. 

Šios konferencijos metu visi dalyviai įsitikino kaip svarbu nuolat mokytis ir tobulinti savo kompetencijas, semtis geros patirties iš kolegų ir projektų tam, kad galėtume siekti kiekvieno savo mokinio sėkmės ir tobulėjimo. Džiaugiamės, galėdamos pasidalinti savo įgytomis žiniomis ir patirtimi, įgyta viso šio projekto metu.


Comments

Popular posts from this blog

Projekto pabaiga

 Sunku patikėti, bet štai ir paskutinė projekto diena... Net neįtikėtina, kiek daug visko padaryta - projektas pristatytas gimnazijai, atlikta dalyvių atranka, anglų kalbos kursai, kultūrinio pasirengimo veikla, mobilumo veiklos, atvirų pamokų vedimas ir organizavimas, konferencijos organizavimas, projekto rezultatų sklaida, pozityvios nuotaikos žiūrint į ateitį ir taikant projekto metu įgytą patirtį ir tolimesnėje profesinėje veikloje. Dėkojame darbo grupei, dalyviams, mokyklos administracijai, kiekvienam mokytojui, kuris dalyvavo stebėdamas pamokas, konferencijoje, įdėmiai klausėsi patirčių iš mobilumo, noriai domėjosi dalyvių įgytomis žiniomis. Tik kartu su visa bendruomene galime kažką pakeisti ir tobulinti, o visi projekto dalyviai būtent to ir siekė ir sistemingai darė. Džiaugiamės projekto sėkme, įgyta patirtimi ir visomis įvykdytomis veiklomis! 

Pristatome savo projektą gimnazijai ir bendruomenei

Spalis tikrai buvo darbingas! Mūsų darbo grupė pristatė projektą gimnazijos bendruomenei metodinės tarybos posėdyje. Skaidrių pagalba koordinatorė Jurgita Kadagienė ir anglų k. mokytoja Eglė Ruokė papasakojo apie projekto tikslus, prasmę, veiklas ir būsimą dalyvių atranką bei jos kriterijus. Kvietėme mokytojus būti kuo aktyvesniais ir nepraleisti puikios galimybės tobulinti savo pedagogines kompetencijas ir žinias, bei tobulinti anglų kalbos įgūdžius .  Taipogi kvietėme sekti mūsų projekto eigą ir naujienas šiame puslapyje.  Tame pačiame posėdyje mokytojai išgirdo ir apie ES platformas bei eTwinning. Sužinojo kaip galima šias platformas panaudoti mokymo procese ir profesiniame tobulėjime. Jas pristatė Viktorija Juodytė. (matoma nuotraukoje) Kadangi apie mūsų projektą būtina žinoti ne tik mokyklos bendruomenei, išsiuntėme el.laiškus ir miesto savivaldybei bei švietimo ministerijai, pristatydami projektą ir jo tikslus. Taipogi reikėjo kurti dalyvių atrankos anketą, sudaryt

Integruota kūno kultūros ir geografijos pamoka “Kalnai, alpinizmas ir laipiojimas”

Tęsiame projekto metu įgytų metodų taikymą ir šįkart mokytis geografijos ir kūno kultūros teko pakilti labai aukštai.  Kas iš tiesų yra kalnas? Kuo skiriasi alpinizmas ir laipiojimo uolomis sportas? Visą tai 10-kai sužinojo integruotoje edukacinėje kūno kultūros ir geografijos pamokoje, kuri vyko Scala Dream laipiojimo uolomis centre. Susipažinę su didžiausiais kalnais jų geografine padėtimi mokiniai turėjo galimybę įsivertini savo fizinį parengtumą laipiojime, kuriame sėkmingai kopė į aukščiausius taškus pasitelkdami drąsą ir ištvermę.