Skip to main content

Apie projektą vykdančią mokyklą


Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija yra Vakarų Lietuvos regiono menų gimnazija, kurioje mokosi išskirtinių gabumų menams turintys vaikai 1-12 klasėse. Gimnazijoje mokiniai įgyja aukštos kokybės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bendrąjį išsilavinimą ir ruošiami atsakingai pasirinkti profesionalaus muzikanto, dailininko ar kitą kūrybinio darbo kelią. Gimnazija ugdo daug neeilinių gabumų bei tuo pačiu ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių. Gimnazijoje yra 24 klasės. Gimnazijoje yra bendrabutis, kuriame gali apsistot mokiniai iš Vakarų Lietuvos rajonų.

Gimnazija turi nemenką patirtį įgyvendinant ES ir kitų rėmimo fondų projektus:
  • Šiuo metu gimnazija vykdo projektą „Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas“, kurį laimėjo 2018 m.  
  • Taip pat dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „Kultūriniai mainai, pagarba ir bendradarbiavimas“, kaip viena iš 5 šalių partnerių , kuris tęsis 2 metus (iki 2021-09-31)
  • 2013-2014 m. dalyvavo Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte „POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai" ;
  • 2011 metais partneriai projekte St. Art projet „Intellectual property rights agreement“; 
  • 2006-2008 m. gimnazija dalyvavo „Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos menų gimnazijose“ ; 
  • 2005-2008 m. partneriai Comenius 2 1.3 mokyklos tobulinimo projekto „Savarankiškas mokymas ir mokymasis, pagrįstas kompetencija“ 
PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

Projekto vadovė yra mokyklos psichologė Jurgita Kadagienė. 
Jurgita Kadagienė turi 18 metų praktinės psichologinės veiklos ir 12 metų projektų koordinavimo patirtį, gimnazijos psichologė praktikė, Klaipėdos m. psichologų metodinės tarybos narė ir Socialinės psichologijos magistras. 
Yra inicijavusi ir vykdžiusi projektus ERASMUS+ (2006-2018), Leonardo da Vinci (2012-2014), Grundtvig (2007-2011), Nordplus(2008) ir Comenius (2004).
Aktyviai dalyvauja miesto psichologų veikloje, veda seminarus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių pedagogams bei psichologams anglų kalba. Yra organizavusi tarptautinės kvalifikacijos kėlimo veiklas Klaipėdos m. ir raj. mokyklų psichologams. Šių projektų metu 11 psichologių įgijo Europass kvalifikacijos pažymėjimus bei kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus: "POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai" (2013 – 2014 m.),
"POTENCIAL. Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą” (2010 – 2011 m.) ir "PROVINSE. Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonominėje aplinkoje" (2009 – 2010 m.). 
Stažavosi Kipro, Italijos ir Islandijos organizacijose, susipažino su specialiųjų poreikių jaunimo profesinio konsultavimo ypatumais užsienio švietimo įstaigose.

Kontaktinis asmuo - Eglė Ruokė (anglų kalbos mokytoja) yra atsakinga už dalyvių kalbinio paruošimo projekto dalį. 2011 metais baigė LCC tarptautinį universitetą, įgyjo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį ir pedagoginę kvalifikaciją. Gimnazijoje dirba jau 7 metai, 2018 m. įgyjo anglų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikaciją. Ji bendradarbiauja su Lietuvos Dauno sindromo asociacija ir LCC universitetu. Savanorė Pasaulinės lyderystės konferencijoje ir Klaipėdos miesto pusryčių organizacinės komandos narė.

Comments

Popular posts from this blog

Projekto pabaiga

 Sunku patikėti, bet štai ir paskutinė projekto diena... Net neįtikėtina, kiek daug visko padaryta - projektas pristatytas gimnazijai, atlikta dalyvių atranka, anglų kalbos kursai, kultūrinio pasirengimo veikla, mobilumo veiklos, atvirų pamokų vedimas ir organizavimas, konferencijos organizavimas, projekto rezultatų sklaida, pozityvios nuotaikos žiūrint į ateitį ir taikant projekto metu įgytą patirtį ir tolimesnėje profesinėje veikloje. Dėkojame darbo grupei, dalyviams, mokyklos administracijai, kiekvienam mokytojui, kuris dalyvavo stebėdamas pamokas, konferencijoje, įdėmiai klausėsi patirčių iš mobilumo, noriai domėjosi dalyvių įgytomis žiniomis. Tik kartu su visa bendruomene galime kažką pakeisti ir tobulinti, o visi projekto dalyviai būtent to ir siekė ir sistemingai darė. Džiaugiamės projekto sėkme, įgyta patirtimi ir visomis įvykdytomis veiklomis! 

Konferencija "Inovatyvių metodų taikymas dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais"

Birželio 21 dieną projekto darbo grupė ,  psichologė Jurgita Kadagienė ir anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė bei  gimnazijos pavaduotoja Raimonda Garšvaitė  kartu su Klaipėdos rajono švietimo centru suorganizavo vakarų regiono konferenciją, skirtą pranešimams apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei gerosios patirties, įgytos šio Erasmus+ projekto metu, sklaidai.  Erasmus+  KA101 projekto ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM"  projekto vadovė ir gimnazijos psichologė Jurgita Kadagienė susirinkusiems klausytojams pristatė patį projektą ir jau įgyvendintas veiklas. Buvo pasidžiaugta jau įvykdytais darbais, gimnazijos bendruomenė supažindinta su projekto eiga ir paskutiniais darbais. Mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė parengė pranešimą „Kaip padėti nerimastingiems mokiniams“, kurio metu pabrėžė mokymų metu Valensijoje įgytą patirtį, jog svarbu suprasti mokinį ir jam padėti to

Sporto ir sveikatingumo diena

  Rugsėjo 30 d., net ir paskutinę projekto dieną, pasitikdami Pasaulinę kūno kultūros ir sporto dieną, mokyklos 5–8 klasių mokiniai energingai sportavo Sveikatingumo šventėje. Šventę pradėję bendra linksma mankšta, moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“. Prie šios socialinės iniciatyvos mūsų gimnazija prisijungia kasmet vis gausesniu būriu, šitaip siekdama padėti sunkiau gyvenantiems vaikams. Na, o didžiausią sportinį azartą balsiukams sužadino tarpklasinės virvės traukimo varžybos ir estafetės, kurių laimėtojai buvo apdovanoti vitaminų kupinais prizais. Džiaugiamės, kad projekto metodus galime panaudoti ne tik pamokose, o ir bendruomenės veiklose