Skip to main content

Apie projektą vykdančią mokyklą


Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija yra Vakarų Lietuvos regiono menų gimnazija, kurioje mokosi išskirtinių gabumų menams turintys vaikai 1-12 klasėse. Gimnazijoje mokiniai įgyja aukštos kokybės bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bendrąjį išsilavinimą ir ruošiami atsakingai pasirinkti profesionalaus muzikanto, dailininko ar kitą kūrybinio darbo kelią. Gimnazija ugdo daug neeilinių gabumų bei tuo pačiu ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių. Gimnazijoje yra 24 klasės. Gimnazijoje yra bendrabutis, kuriame gali apsistot mokiniai iš Vakarų Lietuvos rajonų.

Gimnazija turi nemenką patirtį įgyvendinant ES ir kitų rėmimo fondų projektus:
  • Šiuo metu gimnazija vykdo projektą „Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas“, kurį laimėjo 2018 m.  
  • Taip pat dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos projekte „Kultūriniai mainai, pagarba ir bendradarbiavimas“, kaip viena iš 5 šalių partnerių , kuris tęsis 2 metus (iki 2021-09-31)
  • 2013-2014 m. dalyvavo Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte „POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai" ;
  • 2011 metais partneriai projekte St. Art projet „Intellectual property rights agreement“; 
  • 2006-2008 m. gimnazija dalyvavo „Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos menų gimnazijose“ ; 
  • 2005-2008 m. partneriai Comenius 2 1.3 mokyklos tobulinimo projekto „Savarankiškas mokymas ir mokymasis, pagrįstas kompetencija“ 
PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

Projekto vadovė yra mokyklos psichologė Jurgita Kadagienė. 
Jurgita Kadagienė turi 18 metų praktinės psichologinės veiklos ir 12 metų projektų koordinavimo patirtį, gimnazijos psichologė praktikė, Klaipėdos m. psichologų metodinės tarybos narė ir Socialinės psichologijos magistras. 
Yra inicijavusi ir vykdžiusi projektus ERASMUS+ (2006-2018), Leonardo da Vinci (2012-2014), Grundtvig (2007-2011), Nordplus(2008) ir Comenius (2004).
Aktyviai dalyvauja miesto psichologų veikloje, veda seminarus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių pedagogams bei psichologams anglų kalba. Yra organizavusi tarptautinės kvalifikacijos kėlimo veiklas Klaipėdos m. ir raj. mokyklų psichologams. Šių projektų metu 11 psichologių įgijo Europass kvalifikacijos pažymėjimus bei kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus: "POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai" (2013 – 2014 m.),
"POTENCIAL. Profesinio orientavimo ypatumai konsultuojant specialiųjų poreikių jaunimą” (2010 – 2011 m.) ir "PROVINSE. Profesinis orientavimas ir konsultavimas naujoje socialinėje – ekonominėje aplinkoje" (2009 – 2010 m.). 
Stažavosi Kipro, Italijos ir Islandijos organizacijose, susipažino su specialiųjų poreikių jaunimo profesinio konsultavimo ypatumais užsienio švietimo įstaigose.

Kontaktinis asmuo - Eglė Ruokė (anglų kalbos mokytoja) yra atsakinga už dalyvių kalbinio paruošimo projekto dalį. 2011 metais baigė LCC tarptautinį universitetą, įgyjo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį ir pedagoginę kvalifikaciją. Gimnazijoje dirba jau 7 metai, 2018 m. įgyjo anglų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikaciją. Ji bendradarbiauja su Lietuvos Dauno sindromo asociacija ir LCC universitetu. Savanorė Pasaulinės lyderystės konferencijoje ir Klaipėdos miesto pusryčių organizacinės komandos narė.

Comments

Popular posts from this blog

Anglų kalbos kursai PRASIDEDA!

Visos mūsų dalyvės turi skirtingus anglų kalbos lygius, taigi dabar prasideda mūsų kalbinio parengimo dalis  - kursai LCC tarptautiniame universitete.

Sausio 20-21 dienomis buvo laikomas anglų kalbos lygio patikrinimo testas, pagal kuriuos kiekviena dalyvė pakliuvo į jos lygį atitinkančią grupę, kurioje visų pirmiausiai jos tobulins viešojo kalbėjimo įgūdžius. Kursai prasidėjo jau šį pirmadienį (sausio 27 d) ir vyks net 13 savaičių!
Laukiame nuotraukų su užfiksuotomis akimirkomis ir atsiliepimų!


Pasiruošimo darbai JAU vyksta!

Projekto darbo grupė (iš kairės)- projekto vadovė Jurgita Kadagienė, anglų k.mokytoja Viktorija Juodytė ir kontaktinis asmuo Eglė Ruokė susėdo peržiūrėti darbus, kurie mūsų laukia. Esame laimingos, kad pasiruošimo darbai ir veiklos jau prasideda! Palinkėkite mums sėkmės!

Pristatome savo projektą gimnazijai ir bendruomenei

Spalis tikrai buvo darbingas!

Mūsų darbo grupė pristatė projektą gimnazijos bendruomenei metodinės tarybos posėdyje.
Skaidrių pagalba koordinatorė Jurgita Kadagienė ir anglų k. mokytoja Eglė Ruokė papasakojo apie projekto tikslus, prasmę, veiklas ir būsimą dalyvių atranką bei jos kriterijus. Kvietėme mokytojus būti kuo aktyvesniais ir nepraleisti puikios galimybės tobulinti savo pedagogines kompetencijas ir žinias, bei tobulinti anglų kalbos įgūdžius . Taipogi kvietėme sekti mūsų projekto eigą ir naujienas šiame puslapyje. 

Tame pačiame posėdyje mokytojai išgirdo ir apie ES platformas bei eTwinning. Sužinojo kaip galima šias platformas panaudoti mokymo procese ir profesiniame tobulėjime. Jas pristatė Viktorija Juodytė. (matoma nuotraukoje)

Kadangi apie mūsų projektą būtina žinoti ne tik mokyklos bendruomenei, išsiuntėme el.laiškus ir miesto savivaldybei bei švietimo ministerijai, pristatydami projektą ir jo tikslus.

Taipogi reikėjo kurti dalyvių atrankos anketą, sudaryti klausimus, ati…