Skip to main content

Posts

Showing posts from September 25, 2022

Projekto pabaiga

 Sunku patikėti, bet štai ir paskutinė projekto diena... Net neįtikėtina, kiek daug visko padaryta - projektas pristatytas gimnazijai, atlikta dalyvių atranka, anglų kalbos kursai, kultūrinio pasirengimo veikla, mobilumo veiklos, atvirų pamokų vedimas ir organizavimas, konferencijos organizavimas, projekto rezultatų sklaida, pozityvios nuotaikos žiūrint į ateitį ir taikant projekto metu įgytą patirtį ir tolimesnėje profesinėje veikloje. Dėkojame darbo grupei, dalyviams, mokyklos administracijai, kiekvienam mokytojui, kuris dalyvavo stebėdamas pamokas, konferencijoje, įdėmiai klausėsi patirčių iš mobilumo, noriai domėjosi dalyvių įgytomis žiniomis. Tik kartu su visa bendruomene galime kažką pakeisti ir tobulinti, o visi projekto dalyviai būtent to ir siekė ir sistemingai darė. Džiaugiamės projekto sėkme, įgyta patirtimi ir visomis įvykdytomis veiklomis! 

Sporto ir sveikatingumo diena

  Rugsėjo 30 d., net ir paskutinę projekto dieną, pasitikdami Pasaulinę kūno kultūros ir sporto dieną, mokyklos 5–8 klasių mokiniai energingai sportavo Sveikatingumo šventėje. Šventę pradėję bendra linksma mankšta, moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“. Prie šios socialinės iniciatyvos mūsų gimnazija prisijungia kasmet vis gausesniu būriu, šitaip siekdama padėti sunkiau gyvenantiems vaikams. Na, o didžiausią sportinį azartą balsiukams sužadino tarpklasinės virvės traukimo varžybos ir estafetės, kurių laimėtojai buvo apdovanoti vitaminų kupinais prizais. Džiaugiamės, kad projekto metodus galime panaudoti ne tik pamokose, o ir bendruomenės veiklose

Integruota anglų kalbos, psichologijos ir žmogaus saugos pamoka

 Projekto dalyvės anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė ir psichologė Jurgita Kadagienė ir toliau siekia geros mokinių savijautos ir pradeda vesti tęstinį pamokų ciklą apie emocinę vaikų sveikatą, tęsiant projekto įtaką mokinių savijautai. Šįkart kalbame apie streso valdymą ir minčių restruktūrizaciją 10okams. Moksleiviai analizavo konkrečias stresą keliančias situacijas, mokėsi keisti savo mintis iš negatyvių į pozityvias, išbandė relaksacines technikas, įžeminimo metodus ir kt. Projekto dalyvės tikisi ir toliau tęsti šias veiklas, kad projektas turėtų tęstinumą ir tikrų pojūčių mokykloje.