Skip to main content

Integruota etikos ir kūno kultūros pamoka "Ar pažįsti savo emociją?"

 Birželio 10d. buvo pravesta atvira integruota kūno kultūros ir etikos pamoka 5a ir 5b klasėms „Ar atpažįstu savo emociją"? Mokytojos Loreta Gudaitienė ir Jadvyga Ogintienė dalinosi patirtimi, kurią įgijo Erasmus KA101 projekte "Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM. Penktokai buvo suskirstyti i dvi grupes ir prieš pradedant aktyvias estafetes, visi turėjo pasakyti kokią emociją dabar išgyvena. Pasibaigus estafetėms vėl buvo klausiama kokią emociją išgyvena laimėjusi grupė ir kokią - pralaimėjusi. Visi mokiniai atpažino ir nuoširdžiai išsakė savo emocijas. Tada mokytojos pritaikė "Kamuoliuko išmetimo" metodą, su kuriuo susipažino projekto seminare. Šio metodo pagalba galima lengviau susitvarkyti su savo emocijomis ir tarsi kamuoliuką išmesti susikaupusias neigiamas emocijas. Apsiraminę ir išmetę visa, kas bloga, penktokai,susėdę ratu, vienas kitam turėjo parašyti kažką gražaus ir gero. Labai džiugu, kad visi vienas kitam surado tikrai nuoširdžių ir gražių žodžių. Smagu buvo matyti šypsenas vaikų veiduose. Pamokos pabaigoje vaikai puikiai įvertino pamoką ir savo darbą. 
Comments

Popular posts from this blog

Projekto pabaiga

 Sunku patikėti, bet štai ir paskutinė projekto diena... Net neįtikėtina, kiek daug visko padaryta - projektas pristatytas gimnazijai, atlikta dalyvių atranka, anglų kalbos kursai, kultūrinio pasirengimo veikla, mobilumo veiklos, atvirų pamokų vedimas ir organizavimas, konferencijos organizavimas, projekto rezultatų sklaida, pozityvios nuotaikos žiūrint į ateitį ir taikant projekto metu įgytą patirtį ir tolimesnėje profesinėje veikloje. Dėkojame darbo grupei, dalyviams, mokyklos administracijai, kiekvienam mokytojui, kuris dalyvavo stebėdamas pamokas, konferencijoje, įdėmiai klausėsi patirčių iš mobilumo, noriai domėjosi dalyvių įgytomis žiniomis. Tik kartu su visa bendruomene galime kažką pakeisti ir tobulinti, o visi projekto dalyviai būtent to ir siekė ir sistemingai darė. Džiaugiamės projekto sėkme, įgyta patirtimi ir visomis įvykdytomis veiklomis! 

Konferencija "Inovatyvių metodų taikymas dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais"

Birželio 21 dieną projekto darbo grupė ,  psichologė Jurgita Kadagienė ir anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė bei  gimnazijos pavaduotoja Raimonda Garšvaitė  kartu su Klaipėdos rajono švietimo centru suorganizavo vakarų regiono konferenciją, skirtą pranešimams apie darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei gerosios patirties, įgytos šio Erasmus+ projekto metu, sklaidai.  Erasmus+  KA101 projekto ,,Inovatyvių metodų taikymas mokymo procese dirbant su specialių poreikių turinčiais mokiniais - IMAM"  projekto vadovė ir gimnazijos psichologė Jurgita Kadagienė susirinkusiems klausytojams pristatė patį projektą ir jau įgyvendintas veiklas. Buvo pasidžiaugta jau įvykdytais darbais, gimnazijos bendruomenė supažindinta su projekto eiga ir paskutiniais darbais. Mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Viktorija Juodytė parengė pranešimą „Kaip padėti nerimastingiems mokiniams“, kurio metu pabrėžė mokymų metu Valensijoje įgytą patirtį, jog svarbu suprasti mokinį ir jam padėti to

Sporto ir sveikatingumo diena

  Rugsėjo 30 d., net ir paskutinę projekto dieną, pasitikdami Pasaulinę kūno kultūros ir sporto dieną, mokyklos 5–8 klasių mokiniai energingai sportavo Sveikatingumo šventėje. Šventę pradėję bendra linksma mankšta, moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime „Gelbėkit vaikus“. Prie šios socialinės iniciatyvos mūsų gimnazija prisijungia kasmet vis gausesniu būriu, šitaip siekdama padėti sunkiau gyvenantiems vaikams. Na, o didžiausią sportinį azartą balsiukams sužadino tarpklasinės virvės traukimo varžybos ir estafetės, kurių laimėtojai buvo apdovanoti vitaminų kupinais prizais. Džiaugiamės, kad projekto metodus galime panaudoti ne tik pamokose, o ir bendruomenės veiklose